Licitacions públiques

Des de Pou Advocats, assabentats de les altes oportunitats comercials i entenent la complicació que suposa accedir a les licitacions per part de les empreses que no disposen de personal especialitzat, oferim un servei personalitzat pels qui desitgin externalitzar les tasques de contractació amb l’administració pública.

Aquests serveis s’executen segons les necessitats i interessos de cada client, i es composen de les següents actuacions:

 

  1. Seguiment de licitacions i enviament d’informes periòdics on es recullen les licitacions obertes i en termini segons el sector professional, el territori, la quantia, i demés interessos del client.

 

  2. Estudi de viabilitat: en cas d’estar interessat el client en participar en alguna de les licitacions, l’equip es reuneix per estudiar la viabilitat del projecte i preparar la documentació necessària per iniciar els tràmits d’accés. En aquesta fase també s’analitza la possible constitució d’una UTE, i si escau, es presta suport per trobar socis temporals.

 

  3. Preparació, tramitació i seguiment del procediment, i si escau, impugnació de les condicions contractuals, de les ofertes presentades, o de les valoracions i adjudicacions efectuades per l’administració.

 

  4. Suport i resolució de problemàtiques durant l’execució de la licitació.

 

 

En cas que desitgin més informació, podeu contactar amb nosaltres a través de:

 

  pouadvocats@pouadvocats.com

 (34) 972 410 768