Àrees de pràctica

ÀREA CIVIL

La pràctica d’aquest sector ha acompanyat a la firma des dels seus inicis fins avui, actuant principalment en els camps de la contractació, el dret patrimonial, la responsabilitat civil, i el dret de família:

 • Actuacions en relació amb la propietat immobiliària; due diligences, permisos administratius, preservació dels drets de propietat, tràmits notarials, i propietat horitzontal, entre altres.
 • Assessorament en la planificació hereditària i dret successori.
 • Constitució, assessorament i administració d’associacions i fundacions privades.
 • Contractació civil: contractes d’obra, compravenda, arrendament, arres, opcions de compra, assegurances, préstecs, fiances i donacions, entre altres.
 • Dret matrimonial i filiació
 • Drets de crèdit: reclamacions de deutes i altres obligacions personals.
 • Drets sobre la propietat : usdefruits, hipoteques, penyores i servituds, entre altres.
 • Fideïcomisos
 • Preparació i seguiment de subhastes de béns mobles i immobles.
 • Propietat horitzontal i comunitat de béns.
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual, especialment en els àmbits sanitari i de la construcció.

ÀREA MERCANTIL

Assessorem i guiem a les empreses tant en el seu dia a dia com en processos puntuals de reestructuració, reinvenció o final de cicle. En la branca mercantil, el despatx centra la seva pràctica en les relacions societàries, la contractació entre empreses, la planificació estratègica, i la resolució de conflictes que sorgissin com a resultat de l’activitat empresarial:

 • Accions de responsabilitat contra administradors.
 • Assessorament en Juntes de socis o accionistes i secretaria de Consells d’Administració. 
 • Assessorament i protocols em l’empresa familiar.
 • Conflictes entre accionistes.
 • Contractació mercantil nacional i internacional: assessorament, redacció, negociació, execució i terminació de contractes.
 • Contractes privats entre socis.
 • Constitució i administració de societats.
 • Due diligence legals.
 • Fusions i adquisicions.
 • Govern corporatiu: relacions entre la Junta Directiva, el Consell d’Administració i els accionistes.
 • Impugnació d’acords societaris i decisions del Consell d’Administració.
 • Joint Venture i Unions Temporals d’Empreses.
 • Marques, patents i dret de la competència.
 • Reestructuració empresarial i gestió i assessorament en concursos de creditors.
 • Responsabilitat societària.

ÀREA PENAL

El despatx actua amb especial èmfasis en la branca econòmica del dret penal, prestant assessorament i realitzant les actuacions judicials i extrajudicials requerides en cada cas. En particular, tractem les següents matèries:

 • Compliment normatiu (Compliance)
 • Delictes de l’Administració Pública: activitats prohibides, suborns, desobediència, malversació, prevaricació, i tràfic d’influències, entre altres. 
 • Delictes fiscals i de blanqueig de capitals.
 • Estafes, apropiacions indegudes, administració deslleial, manipulacions comptables i gestió fraudulenta de la societat.
 • Imprudència en activitats professionals.
 • Insolvència punible.
 • Altres delictes: contra la seguretat del tràfic, imprudències, danys i lesions, entre altres. 

ÀREA ADMINISTRATIVA

No són poques les problemàtiques que sorgeixen entre l’administració i els particulars o empreses. Per tal d’ajudar al client a superar les possibles sancions, reclamacions patrimonials, o altres problemàtiques relacionades amb l’administració pública, el despatx actua en els següents camps:

 • Contractació amb l’Administració.
 • Preparació, tramitació, seguiment i impugnació de licitacions públiques, subvencions, i altres concursos i ajudes.
 • Preparació i seguiment de subhastes de béns mobles i immobles.
 • Reclamacions patrimonials contra l’administració.
 • Sancions administratives contra empreses, incloent sancions fiscals, laborals i de medi ambient.
 • Urbanisme.
 • Reclamacions patrimonials contra l’administració.
 • Altres tràmits davant l’Administració.

ÀREA LABORAL

La gestió i resolució de conflictes laborals també afecta al dia a dia de les empreses i per tant, en el de Pou Advocats. En aquest sentit, la nostra pràctica es centra en:

 • Acomiadaments, indemnitzacions i altres reclamacions patrimonials.
 • Responsabilitat civil i penal derivada d’accidents laborals.
 • Resolució de conflictes entre treballador i empresa.
 • Sancions i recàrrecs de l’administració per infraccions laborals

ÀREA PROCESSAL

Més de trenta anys de pràctica en la litigació ens brinden una àmplia experiència en tota classe de conflictes judicials relacionats amb les àrees esmentades. En aquesta marc, desenvolupem una intensa activitat d’anàlisi estratègic i assessorament preventiu per procurar evitar la via contenciosa, i en cas de ser inevitable, obtenir una posició processal sòlida.

Això ens permet oferir al client la seguretat necessària per afrontar les negociacions i procediments judicials amb tranquil·litat.